Понедельник, 17.05.2021
Комунальний заклад "Бесарабівська гімназія" Кегичівської селищної ради


Меню сайту


PISA
Поиск
Друзья сайта

Зростання професіоналізму вихователя

Зростання професіоналізму вихователя в системі компетентісно – орієнтованого навчання

Працюючи за Базовою програмою розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі», реалізуючи особистісно орієнтований підхід до виховання і навчання, впроваджуючи компетентні сну освітню парадигму, педагоги мають усвідомлювати, що і як саме оцінюватиметься в  діяльності сучасного дошкільного закладу взагалі, в роботі керівника та вихователя зокрема.

Інноваційна діяльність педагогів стає на сьогоднішній день основним напрямом реалізації модернізаційних реформ в освіті й одним із суттєвих напрямів переходу до моделі інноваційного розвитку України в цілому. Вимоги, висунуті до педагогів відповідно до стандартів професійно-педагогічної освіти, містять інноваційні компоненти на основі компетентнісно-орієнтованого підходу. Сучасний вихователь повинен уміти сам і навчити дітей творчо опановувати знання, застосовувати їх у конкретних навчальних і життєвих ситуаціях, кри-тично осмислювати здобуту інформацію, володіти вміннями й навичками саморозвитку, самоаналізу, самоконтролю та самооцінки. Виховатеть має оволодіти всіма складовими професійної компетентності, зокрема когнітивно-технологічною, методичною, комунікативно-ситуативною, ауто-психологічною, кооперативною, валеологічною, загальнокультурною тощо, а також способами мотивації діяльності, навичками формування необхідних компетенцій для здійснення професійного самовдосконалення на засадах компетентнісного підходу. Конкурентоспроможність вихователя на ринку праці визначається обсягом компетенцій у сфері професійної діяльності, залежить від рівня кваліфікації, педагогічного досвіду, майстерності, професійно значущих якостей особистості. Рівень професійної компетентності вихователя — це його знання, вміння, особистий досвід. Бути компетентним означає бути здатним мобілізувати в певній ситуації отримані знання й досвід. Але професійна компетентність учителя потребує постійного розвитку й удосконалення. Проблема підвищення професійної компетентності педагогічних кадрів розглядається в різних аспектах.

Поняття професійної компетентності педагога виражає єдність його теоретичної та практичної готовності до здійснення педагогічної діяльності й характеризує його професіоналізм. Педагогічний професіоналізм, компетентність — розглядається в контексті безперервної педагогічної освіти й педагогічної діяльності, вимог до вихователя і його підготовки.

 Самоосвітаце процес свідомої самостійної пізнавальної діяльності, який здійснюється добровільно, планується, керується, контролюється самим педагогом. Для вихователя самоосвіта є об’єктивною потребою. Хочу наголосити на основних напрямках самоосвіти:

- ПРОФЕСІЙНИЙ, ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ, ІНФОРМАЦІЙНО-КОМП'ЮТЕРНИЙ, ОСОБИСТІСНИЙ, ГУМАНІТАРНИЙ.

Список джерел самоосвіти: підручники, фахова періодична преса, ресурси інтернету, участь у роботі методичних об'єднань, семінарів, конференцій. На кожну букву підібрати прикметник, який характеризує компетентного вихователя: кваліфікований, освічений,мудрий, правдивий, ерудований, тямущий, енергійний, наполегливий, трудолюбивий,надійний,  обізнаний.

Ми не стоїмо на місці, відчуваємо нові життєві тенденції, йдемо у ногу із часом, любимо свою роботу, дітей .В організації освітнього процесу ми вже давно відійшли від шаблонів і маємо результати: високий,достатній і середній рівні розвитку вихованців. Глибоке вивчення спадщини  В.О Сухомлинського сприяло виробленню цілісного підходу до розвитку, вихованню і навчання дітей. У нього ми вчимося будувати роботу так,щоб вони могли акумулювати свої уявлення з різних галузей знань і розділів Програми ,виробляючи власні судження. Ми навчаємо  їх застосовувати свої знання в практичному житті. Наші заняття це активна ,захоплена діяльність: розумова, мовленнєва, образотворча , яка спонукає дітей замислюватися, розмірковувати, шукати,робити висновки і підходити до цього творчо.

 

Головні критерії оцінки ефективності дошкільної освіти  - показники особистісного зростання дитини: чим адекватніше, ефективніше розв’язує дитина доступні вікові навчальні та життєві проблеми, тим вища оцінка роботи .

 

 


Переглядів: 3365 | Коментарі: 0 | Рейтинг: 0.0 |

Всего комментариев: 0

Имя *:
Email *:
Код *:

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0


Календар
Copyright MyCorp © 2021